یک داستان بسیار جذاب و زیبا  از نبرد  پیامبران اسلام قيمت : 8000 تومان