در این قسمت با یک کاربرد وسیع شیوه از معاملات تجاری بیشتر آشنا می شویم. بی شک معاملات تجاری در سطح بین المللی و داخلی مستلزم رد و بدل شدن سریع و مطلوب مبادلات پولی و بانکی می باشد. امروزه در تجارب جهانی استفاده از شبکه های الکترونیکی برای انجام دادن این تبادلات رواج فراوان دارد از مؤثرترین و فراگیرترین این شبکه ها، شبکه SWIFT می باشند. SWIFT مخفف عبارت زیر (Society for Financial Telecommunication Worldwide Interbank) است. این شبکه تبادلات بانکی را تحت نظام EC انجام درآورده و دارای ویژگیها و محاسن گوناگونی می باشد.سرفصل ها :مقدمهتاریخچهمصرف کننده های سوییفتچگونگی عضویت اعضاء در هیأت مدیرهعملکرد شبکه سوییفتشماره گذاری برای ورودی و خروجی داده هاچگونگی تأیید یک پیام توسط سوییفتساختار عمومی پیامهاTrailer در ساختار پیامهاکدگذاری بانکها در بشکه سوییفتمسئولیت و امنیت پیامها در شبکه سوییفتبرخی مسئولیت های ارسال کننده پیامهابرخی مسئوایت های دریافت کننده پیامهاتأمین هزینه ها در سیستم سوییفتمزایای سوییفتبانک الکترونیکی چیست؟قابلیت های بانک الکترونیکیسیستم های پرداخت الکترونیکرمزنگاریرمزنگاری جایگشتی (Transposition)رمز One-Time Pads (بهم ریزی محتوی پیام)افزونگی (Redundancy)تازگی پیامها (Freshness)الگوریتمهای رمزنگاری با کلید متقارت (Symmetric-Key)الگوریتمهای کلید عمومی (Public key)RSAامضاهای دیجیتالیامضاهای دیجیتالی با کلید متقارنامضاهای با کلید عمومیپول دیجیتالیویژگی های پول دیجیتالیکارت هوشمندسیستم های پرداخت الکترونیکیسرویس چیست؟مزایای استفاده از سیستم موبایل بانکاهداف اصلی بانکهامهمترین اهداف بانکداری مدرنDirect Debitتاریخچه چک الکترونیک (e-Check)نسل اولنسل دومنسل ۵ .۲نسل ۷ .۳نسل سومفناوری سازگار با نسل سومامنیت WAPبانکداری موبایل در ایران قيمت : 17000 تومان