عنوان انگلیسی مقاله Organization Improvement عنوان فارسی مقاله بهبودارتباطات درون سازمان فرمت فایل ترجمه شده فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش تعداد صفحات فایل ترجمه شده 7 صفحه متن انگلیسی به همراه 7صفحه ترجمه فارسی