مجموعه آموزشی زبان کره ای Korean Fluencyنویسندگان: M. Campbell و J. Dahye مجموعه حاضر تنها شامل 3 فایل PDF است.   فایل PDF کتاب ها به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی است.کتاب 1 Korean Fluency در 425 صفحه است.کتاب 1 Korean Fluency در 467 صفحه است.کتاب 1 Korean Fluency در 514 صفحه است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. قيمت : 5000 تومان