مات شگفت انگیز

مات شگفت انگیز

برنامه مات شگفت انگیز یه برنامه با۶موضوع مختلف میباشد که شامل صدها مطلب ناب و کاربردی میباشد.سرفصلهای موجود در برنامه عبارتند از:۱- مذهبی۲-آشپزی ۳-کسب و کارمجازی۴-مطالب انگیزشی۵-سرگرمی۶-خدمات سیمکارتمذهبی شامل:* دعاهی قرآنی(دعاهایی که با ربنا شروع میشوند-چندآیه معجزه گر-آسان شدن کارهای سخت-بانیکوکاران باشیم و عاقبت به خوش بمیریم-توبه و طلب امرزش-توکل برخدا – برای همسر و فرزند-برای برادر-برای فرزندان-زیاد شدن ثروت-طلب روزی-قبولی دعا-نجات از غم…