شامل تمام قید های زیست سه کتاب به صورت pdfدقت داشته باشید که  فایل شامل قید های زیست و آزمایشگاه یک چاپ 93  و زیست آزمایشگاه 2 چاپ 94 و زیست پیش است و شامل کتاب های یازدهم و چاپ جدید نمی شود.(البته مطالب بسیار مشترک است)لطفا دمو را دانلود نمایید تا دچار مشکل نشوید. قيمت : 1000 تومان