کتاب قوانین سرانگشتی برای مهندسان شیمی (زبان اصلی)* می توانید قبل از خرید، فصل اول این کتاب را با استفاده از گزینه "دمو"  بصورت رایگان دریافت نمایید. قيمت : 3000 تومان