بعضی از رفتارها و جریاناتی که هرگز در محیط کار مورد بحث قرار نمی‌گیرند، به عادت‌های مسمومی تبدیل می‌شوند که فرهنگ سازمانی را با خطری جدی مواجه می‌کنند.شاید رهبران کسب‌وکار اقرار نکنند که فرهنگ سازمانی مسموم چه آسیب‌هایی در پی دارد و نه‌تنها بازدهی شرکت، بلکهسلامتی کارمندان را در معرض خطر قرار می‌دهد. ولی تعداد رهبرانی که سعی می‌کنند از توسعه‌ی یک فرهنگ مخرب در شرکت خود جلوگیری کنند، روزبه‌روز افزایش می‌یابد.واقعیت این است که در کنار همه‌ی چالش‌های کسب‌وکار، آخرین جیزی که نیاز داریم مسائلی است که هرگز از آن‌ها صحبتی به میان نمی‌آید، ولی به‌طور اجتناب‌ناپذیری به یک محیط کار بیمار ختم می‌شوند. متأسفانه بسیاری از مواقع، رهبران ناخودآگاه و غیر عامدانه، از کنار این مسائل عبور می‌کنند........در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید. با تشکر از شما دوست عزیز. قيمت : 4000 تومان