محصول فوق کتابیست که به بررسی برخی اموزه های رایج در حوزه علمیه میپردازد و دارای 171 ص میباشد قيمت : 10000 تومان