طرح لایه باز گلاب و عرقیات گیاهی به صورت خامقالب داردر این طرح شما می توانید در جای خالی وسفید نوع عرق گیاهی را بنویسید100 درصد لایه بازطراحی شده با فتوشاپطرح لایه باز گلاب و عرقیات گیاهی, برچسب خام عرقیات گیاهی , لیبل خام عرقیات گیاهی قيمت : 500 تومان