دسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 1 صفحه قسمتی از متن .docx :  نام درس كلاسبخش: گفتار: موضوع درس:هدف هاي كلي درس:مدت جلسه:تهيه كننده:رئوس مطالب ، مفاهيم درسهدف هاي درس(جزئي)رفتارهاي ورودي دانش آموزارزشيابي تشخيصينتيجههدف هاي رفتاريمراحل تدريس و انتخاب يا نتظيم محتواروش هاي تدريسروش هاي تدريسمواد آموزشي لازمفعاليت هاي دانش آموزانفرصت لازمنحوه ارزشيابي قيمت : 5000 تومان