دسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 1 صفحه قسمتی از متن .docx :  طرح درس تربیت بدنی رشته ی فوتبالطرح درس ورزش دوره ابتدایی در یک ساعتعنوان بازی : فوتبال      طراح : محمد زارعی کلویی آموزکار دبستان پورولی راونگ      وسائل مورد نیاز : توپ فوتبال وزمین بازیمراحل تدریسزمان (دقیقه)فعالیتشرحآمادگیآمادگی سازمانی4تعویض لباس ؛ حضور وغیابسلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندیآمادگی بدنیعمومی (گرم کردن )8ایستادن دآنش   آموزان در یک صفراه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششیحرکات گرم کنندهانجام حرکاتکششی وپرشی خاص پایین تنهاختصاصیحرکات بدنی در ارتباط با اهداف درسبیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کارمرحله پیاده کردن هدف یا مرحله   اصلی درس23موضوع آموزشی روزآشنا نمودن دانش آموز باقوانین  ورزش فوتبالآموزش تئوریوعملی فنون فوتبال به دانش آموزانهمکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتیمرحله بازگشت بهحالت اولیه10سردکردن(ریکاوری(راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششیتذکراتی در مورد تغذیه،بهداشت،ایمنی،وغیره......شستن دست وصورت /پوشیدن لباس قيمت : 5000 تومان