در ابتدا به بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه و فواید جاوا و اندروید می پردازم. سپس وارد فرایند طراحی سیستم اشتراک فایل با رویکرد RUPو با استفاده از UMLخواهم شد. توضیحات مربوط به هر یک از دیسیپلین های RUPو نمودارهای UMLدر بخش مربوط به خودش داده خواهد شد. زبان انتخابی  برای نوشتن این برنامه جاوا است.خروجی این پروژه، نمودار های UML و دو برنامه ی کاربردی (یکی برای ویندوز و یکی برای اندروید) خواهد بود (به همراه سورس کد). فهرست: قيمت : 16500 تومان