این فایل حاوی پروژه طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از تکنیک های سنجش از دور می باشد. در این پروژه که در محیط متلب (GUI) نوشته شده است، می توانید نقشه های حرارتی را تولید کنید و یا استفاده از نقشه های حرارتی تولید شده ابر را در تصاویر تشخیص دهید. هم چنین این قابلیت وجود دارد که مناطقی را که دارای دمای برابر هستند ، به کاربر نمایش دهد. قيمت : 20000 تومان