عنوان کتاب: شیمی آلی Organic Chemistryنویسنده: ویدویرایش: نهم جدیدترین ویرایش کتاب شیمی آلی وید که جزو کتابهایی است که در دانشگاهها تدریس می شود. قيمت : 5000 تومان