زنگ خوردن گوشی  گم شده خاموش

زنگ خوردن گوشی گم شده خاموش

تو خونه ای گوشیت رو سایلته یا خاموشه ولی نمیدونی کجا گذاشتی؟ با این برنامه دو ثانیه ای پیدا میشه
 
خب وقتی این برنایامه رو نصب میکنی  به  دلخواه یک پیام میذاری روش مثلا  ring my droid
 و بعد set رو بزنید و تمام
 
و بعد هر موقع گوشیت گم شد از یه خط دیگه اس ام اس  ring my droid
به همین گوشی گم شده بفرس و حتی اگر گوشیت خاموش باشه و هر جا شروع میکند به اژیر کشیدن و گوشیتونو اینجوری پیدا میکنید…