كتابچه حاضر دستورالعمل و راهنماي مديريت و پرورش جوجه، پولت و مرغ تخمگذارW- 36- سال 2011- 2009 شركت Hy-Line مي باشد.  در برگردان اين دستورالعمل سعي بر اين بوده است كهضمن حفظ امانت در ترجمه، تمامي دقايق و ظرائف متناصلي، استفاده آن را براي عموم مرغداران عزيز كشورمانميسر، سهل و آسان نمايد و اميد است صاحبان نظر، ما را ازاشتباه احتمالي در اين راه آگاه سازند..........در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز   قيمت : 5000 تومان