در تابستان سال ۱۹۳۵ دو فیزیک‌دان مشهور یعنی آلبرت اینشتین و اروین شرودینگر درگیر مکاتبات علمی پیچیده و چندبعدی و حتی گاهی آتشین در مورد تبعات نظریه جدید مکانیک کوانتوم بودند. تمرکز نگرانی دو فیزیک‌دان چیزی بود که بعدها شرودینگر آن را درهم‌تنیدگی نام نهاد. درهم‌تنیدگی به معنای عدم توانایی توصیف مستقل دو سیستم کوانتومی یا دو ذره بعد از برهم‌کنش آن‌ها است.اینشتین تا آخر عمر خود بر این عقیده بود که نظریه‌ی درهم‌تنیدگی نشان‌گر کامل نبودن مکانیک کوانتوم است. اما شرودینگر معتقد بود که درهم‌تنیدگی از ویژگی‌های اصلی فیزیک جدید است....در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید. با تشکر از شما دوست عزیز. قيمت : 4000 تومان