پاورپوینت اقتصاد مهندسی(با توضیحات کامل و کاربردی) در 20 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.در پاورپوینت حاضر به شکل کامل و کاربردی به مفاهیم زیر پرداخته می شود:تاریخچه اقتصاد مهندسیتعاریف و مفاهیمتصمیم گیریانواع تصمیم گیریتصمیم گیری در شرایط اطمینان در پروژه های ناسازگارانواع تکنیک ها در این حالتنرخ بازگشت سرمایهارزش فعلیروش یکنواخت سالانهمزایای روش یکنواخت سالانهروش نسبت منابع به مخارجفرمول کلی نسبت منافع به مخارجشروط اقتصادی و غیراقتصادی بودن طرحنسبت تفاوت B/Cروش دوره بازگشت سرمایهرابطه کلی محاسبه دوره بازگشت سرمایهروش تجزیه و تحلیل عمر خدمترابطه کلی روش تجزیه و تحلیل عمر خدمتمحاسبه نقطه سر به سر بین طرح هاتشریخ نقطه سر به سر بر روی نمودارتوضیحات نهاییدسته بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20فرمت: قابل ویرایشتهیه و تنظیم: صالح عبادی لمرقیمت: 5300مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته مدیریت،اقتصاد و حسابداری قيمت : 5300 تومان