عنوان مقاله :ساختمان و اجزای آنقالب بندی:Wordتعداد صفحات 42شرح مختصر :ساختمان عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد .. منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودي و خروجي مستقل به گذرگاه عمومي و منظور از جدا بودن و داشتن ديوارهاي خارجي مشترك يا مستقل است. هزينه ساختمان عبارت است از مجموع عمليات اساسي تكميل بنا تا هنگامي كه ساختمان آماده اشتغال و سكونت مي گردد اين ارقام شامل هزينه نقشه ، تهيه پروانه ساختمان ، و مصالح ساختمان ، وسائل و ابزار كار و كارگر ، حق الزحمه معمار ، هزينه تأسيسات حرارت مركزي ، روشنائي ، آب و فاضلاب مي گردد ..فهرست:تعریف ساختمانانواع ساختمانساختمانهاي اسكلت فلزيمزایا و معایب ساختمانهای فلزیمقاومت متعادل مصالحتقویت پذیری و امکان مقاوم سازیضریب نیروی لرزه ایمعایب ساختمانهای فلزیضعف در دمای زیادخوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجیتمایل قطعات فشاری به کمانشجوش نامناسبانرژي تابشيسيستم هاي حرارتي كفسيستم گرمايشيسيستم گرمايش كفي براي محوطه هاي استخردرب ساختماندرهاي آلومينيوميدرهاي فولاديدرهاي شيشه ايدرهاي با لولاي كناردرهاي يك لنگهدربهاي گاراژ و انباريانواع چهار چوبمحل نصب چهارچوب درحفاظت دربرابر باد وبارانپنجره هاي خارجيپنجره هاي فولاديپنجره آلومينيومي  قيمت : 5000 تومان