حل تمرین کتاب مبانی مهندسی فرآیندهای زیستی Doran - ویرایش دومحل تمرین حاضر شامل حل تمارین فصل های 2 تا 14 است.نویسنده: P. M . Doranفایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 416 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. قيمت : 10000 تومان