حل تمرین کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Romer - ویرایش دومنویسنده: D. Romerفایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 294 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. قيمت : 2900 تومان