جواب تمارین کتاب کار Straightforward Advanced Workbookفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 16 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. قيمت : 1500 تومان