جواب تمارین کتاب کار New Cutting Edge Intermediate Workbookفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 16 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. قيمت : 1000 تومان