تیتراسیون یکی از قدیمی ترین روش های شیمی تجزیه است که بر پایهواکنش شیمیایی بین آنالیت و تیترانت استوار است. در یک تیتراسیونحجم محلول استاندارد (تیترانت) که برای واکنش کامل با آنالیت لازم استاندازه گیری می شود. به عبارت دیگر اندازه گیری حجم محلول استانداردروشی برای تعیین غلظت آنالیت است.......در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 5000 تومان