قبل از توضیح فرآیند تهیه نان یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که آرد در صنایع پخت و نانوایی براساس محصول مورد نظر انتخاب می شود. به عنوان مثال جهت تهیه و تولید نان سنگک از آرد سنگی یا آردرا بر مبنای خاکستر طبقه X تیره و برای تولید نان بروتشن از آرد روشن استفاده می شود. اصولاً آرد گندبندی می کنند. از روی میزان خاکستر م ی توان به درجه استخراج آرد، درجه رنگ و تیرگی با روشنی آرد پیبرد و نوع مصرف و مناسب بودن آن را جهت هر یک از نان ها تعیین نمود.........در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 4000 تومان