در اوایل قرن ٢٠ استفاده از لیوان های شیشه ای درمحل های عمومی رایج بود.این باعث انتقال بیماری ازفردی به فرد دیگر میشد.حتی یکی از محققان بنامپروفسور ) Alvin Davison ( تحقیقی در مورد اثراتمرگبار به اشتراک گذاشتن لیوان های شیشه ای درمدارس انجام داد که در مجله ی جهان فن در سال١٩٠٨ به چاپ رسید.در سال ١٩٠٨ شرکت ) Dixie (Cup در امریکا اقدامبه تولید لیوان کاغذی کردو توانست اولین نمونه یلیوان های کاغذی خود را در قطارهای یکی از شرکتهای راه آهن به عنوان لیوان یکبار مصرف کاغذیجهت استفاده ی عموم قرار دهد.در سال ١٩١٧ لیوان های شیشه ای به طور کلی ازدسترس مردم در قطارهای مسافربری کنار کذاشته شدو لیوان کاغذی توانست جای ان را به خوبی بگیرد.در سال ١٩۴٢ این لیوان های کاغذی در بیمارستان هامورد استفاده قرار گرفت و یک تحقیق در دانشگاهایالتی ماساچوست نشان داد که هزینه ی استفاده ازلیوان های شیشه ای ١ / ۶ برابر لیوان های یکبارمصرف کاغذی می باشد.همین تحقیقات باعث شد که صنایع و تولید کنندگان بهتولید لیوان کاغذی علاقه مند شوند ودر کشورهایدیگر از جمله فرانسه آلمان و چین به تولید آنبپردازند......... در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 4000 تومان