در کلیه کارخانجات تولید کیک، فرآیند زیر را با دقتوبرنامه ریزی و مدیریت مطلق انجام می دهند. اولاینکه برای تولید این نوع محصولات از آرد حاصل ازگندم های نرم با پروتئین نسبتا پایین استفاده می کنند.در کارخانه پس از ورود آرد که در کیسه هایپلاستیکی می باشند آنها را در میکسر ریخته و پس ازتولید خمیر آن را به دستگاه دیپازیتو انتقال می دهند.......در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 5000 تومان