تقلبات مواد غذایی به صورت زیر دسته بندی می شوند: 1 .تقسیم بندی انواع تقلب درمواد غذایی براساس میزان خطر.بر این اساس تقلبات به دو صورت خطرناک و کم خطر تقسیم می شود :الف تقلب کم خطر : افزودن نشاسته به ماست به منظور قوام بیشتر آن ب تقلب خطرناک : استفاده از یک رنگ سبز صنعتی برای زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور .2. تقسیم بندی بر اساس ماهیت تقلب......در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز   قيمت : 5000 تومان