این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در ۲۶   صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     تجزیه و تحلیل نسبت های مالی: شرکت رینگ سازی مشهد     نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی می باشد که با استفاده از آن می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری شرکت تعیین کرد. بر اساس این نسبت منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی های جاری، دارایی های جاری می باشند. نسبت جاری از تقسیم دارای های جاری بر بدهی های جاری حاصل می شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود، با مشکلات کمتری مواجه است. برای سازمان های وام دهنده این نسبت باید به طور متعادل ۲ یا بیشتر از آن باشد که اعتباردهندگان تمایل به پرداخت اعتبار داشته باشند.  نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۲ (سهامی عام)  نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳ (سهامی عام) شرکت از لحاظ نقدینگی و نسبت جاری در وضعیت مطلوبی نمی با …