این تحقیق در مورد حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد در 68 صفحه و در قالب ورد و شامل حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد،حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت، حسابداری وجوه نقد،بهای تمام شده سرمایه گذاری،استاندارد حسابداری،صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت،معادل وجه نقد،جريان وجه نقد،طبقه بندي جريانهاي نقدي،صورت گردش وجوه نقد و غیره می باشد.فهرست                                                                                                                                                                      حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت... 3بهای تمام شده سرمایه گذاری.. 4سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری.. 4روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروش... 5روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش... 6استاندارد حسابداری شرکتهای سرمایه گذاری.. 6چشم انداز. 6تعاریف واصطلاحات: 7صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت(بسته. 7صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر(باز. 7صندوق سرمایه گذاری نیمه باز: 7معادل سازی: 7حسابداري وجوه نقد. 10کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي.. 10نکات قابل توجه براي استفاده از اطلاعات صورت جريان وجوه نقد. 11مزاياي اطلاعات صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با اطلاعات ساير اجزاي صورتهاي مالي اساسي.. 11دامنه کاربرد. 11وجه نقد. 12معادل وجه نقد. 12جريان وجه نقد. 12نکات قابل توجه در مورد تعريف وجه نقد. 12طبقه بندي جريانهاي نقدي.. 13طبقه بندي جريانهاي نقدي.. 13جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي.. 13روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي.. 14روش مستقيم.. 14مزاياي روش مستقيم: 14ايراد روش مستقيم: 15روش غير مستقيم.. 15مزاياي روش غير مستقيم: 15معايب روش غيرمستقيم: 15چگونگی تهیه صورت جریان وجوه نقد حسابداري مالي.. 15اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌.. 16اصول حسابداري: 16حسابداري ميانه: 17اصول و مفاهيم حسابداري.. 17هدف از تهيه صورت گردش وجوه نقد. 18ساختار صورت گردش وجوه نقد: 18گردش وجوه نقد. 19فعاليتهاي عملياتي.. 19دريافتهاي نقدي: 19دريافتهاي نقدي: 19ماليات بر درآمد. 20فعاليتهاي سرمايه گذاري.. 20پرداختهاي نقدي: 20فعاليتهاي تامين مالي.. 20حسابداري وجه نقد. 20تنخواه گردان. 21صندوق.. 21حساب بانک.... 21سابقه تاریخی صورت جریان نقدی.. 25هدف از تهیه صورت جریان های نقدی.. 27مزایای صورت جریان های نقدی.. 27تعاریف اساسی.. 28جریان های ورودی – وجه نقد دریافتی از: 30تغییرات نرخ ارز مربوط به موجودی ارزی.. 31روش های تهیه صورت جریان های وجوه نقدی.. 31برای تهیه صورت جریان های نقدی از سه روش استفاده می شود: 32نکاتی در گزارشگری جریان های نقدی.. 33جریان های نقدی غیر مترقبه. 35معاملات غیر نقدی.. 36تعدیلات سنواتی.. 36شروع دو راه برای ایجاد صورت جریان وجوه نقدی وجود دارد: 37تعاریف‌... 43گزارش‌ سایر جریانهای‌ نقدی‌.. 49سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌.. 53جریانهای‌ نقدی‌ غیرمترقبه‌. 57تعدیلات‌ سنواتی‌.. 58نمونه‌های‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد. 60جریان نقدی عملیاتی.. 60جریان نقد سرمایه‌گذاری.. 61جریان نقد ناشی از فعالیت‌های مالی.. 61روش‌های تهیه صورت جریان وجه نقد. 61مزایای هر یک از این روش‌ها عبارت‌اند از: 62جریان‌های ورودی و خروجی.. 62وجوه نقد و كنترلهاى مربوط به آن. 62صندوق.. 63تنخواه گردان. 64حساب بانك.... 65صورت حساب بانك.... 66     حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدتاصولاً دلایل مختلفی ممکن است از انجام سرمایه گذاری تعقیب گردد . از جمله این دلایل ، استفاده از وجوه نقد مازاد برای تحصیل یک بازدهی مناسب ، ایجاد روابط و مناسبات تجاری با شرکت های دیگر بقصد بهبود سودآوری و یا حصول اطمینان از تولید کارآمد و توسعه فعالیت های شرکت را می توان نام برد . قابل توجه است که در خصوص سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده بهینه از وجود نقد مازاد به منظور کسب بازدهی مناسب در دوره ای کوتاهتر از یکسال هدف و دلیل اصلی سرمایه گذاری تلقی می گردد .براساس تعریف انجام شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، سرمایه گذاری « نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند ». سرمایه گذار ی ها ممکن است به شکل مالی نظیر سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه و یا سپرده های بانکی انجام گرفته و یا در قالب دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان ، فلزات گرانبها و امثال آن نگهداشته شود .بهای تمام شده سرمایه گذاریبهای تمام شده یک سرمایه گذاری شامل قیمت خرید سهام به علاوه مخارج تحصیل از قبیل کارمزد کارگزار ، حق الزحمه و عوارض و مالیات خرید می باشد .چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده سود تضمین شده یا سود سهام تعلق یافته و دریافت نشده باشد ، بهای تمام شده عبارت از بهای خرید پس از کسر هرگونه سود تعلق یافتۀ دریافت نشده خواهد بود .سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاریطبقه بندی سرمایه گذاری به کوتاه مدت و بلند مدت به قصد مدیریت از لحاظ مدت زمان نگهداری سرمایه گذاری بستگی دارد . اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی کمتر از یکسال از تاریخ ترازنامه و یا در طی مدت چرخه عملیات ( هرکدام که طولانی تر باشد ) انجام شده باشد ، نوعاً کوتاه مدت تلقی خواهد شد .سرمایه گذاری های جاری می تواند شامل سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار و یا سرمایه گذاری های جاری دیگر باشد . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار شامل آن دسته از سرمایه گذاری ها می باشد که اولاً بازار فعالی که آزاد و قابل دسترس باشد برای آن وجود داشته و ثانیاً قیمت های معاملاتی در چنین بازاری معلوم بوده و علنی اعلام شود . به گونه ای که قابلیت اتکاء داشته و بتوان براساس آن معامله انجام داد .سرمایه گذاری های سریع المعامه در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود :الف) ارزش بازار                      ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشروش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به این معنا است که در این روش در پایان هر دوره مالی ، قیمت تمام شده سرمایه گذاری با مبلغی که انتظار است به شکل خالص از محل فروش سرمایه گذاری بازیافت گردد مقایسه و کمترین آن جهت انعکاس در ترازنامه انتخاب می شود .طرفداران روش ارزش بازار ( یا خالص ارزش فروش ) استدلال می کنند که چون سرمایه گذاری های کوتاه مدت به سهولت قابل تبدل به وجه نقد می باشد ، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است ، ارزیابی شود . آنان همچنین استدلال می کنند که انعکاس سرمایه گذاری ها به بهای تمام شده تاریخی به مدیریت این امکان را می دهد تا درآمد را بنا به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند .زیرا سرمایه گذاری های خاصی را می تواند به فروش رسانده و بلافاصله همان سرمایه گذاری ها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند . هرچند این معاملات ، تغییری را در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است .در مقابل ، طرفداران روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش ادعا می کنند که به کارگیری این روش سبب می شود که از یکسو ، مبلغ سرمایه گذاری ها در ترازنامه به شکلی محافظه کارانه ارائه گردد و از سوی دیگر از شناسایی سودهای تحقق نیافته جلوگیری شود . آنان همچنین معتقد بر اینند که نوسانات مساعد تصادفی در قیمت های بازار سهام که می تواند تغییر جهت نیز دهد ، صرفاً به دلیل انتخاب یک تایخ بخصوص برای تهیه ترازنامه در حساب ها منظور نمی شود .در اینجا جهت اختصار و سهولت در بحث و با توجه به تفاوت های اندکی که دو روش ارزش بازار و ارزش خالص فروش در مفهوم ارزش های جاری خروجی با هم دارند ، ابتدا عملیات حسابداری آن دو را در قالب مفهوم واحدی بررسی نموده و سپس به بحث در خصوص روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش خواهیم پرداخت .روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروشاستفاده از روش ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری درصورت های مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد . به عبارت دیگر هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری به عنوان بخشی از بازده سرمایه گذاری تلقی شده و در نهایت در بستانکار حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری » ثبت می گردد . همچنین هرگونه کاهش در ارزش نقدی سرمایه گذاری نیز می تواند در بدهکار حساب « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شود .هرگاه یک سرمایه گذاری به شخص ثالثی واگذار شود ، تفاوت عواید حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری باید به عنوان درآمد یا هزینه ناشی از واگذاری ثبت و در صورتحساب سود و زیان انعکاس یابد .--قيمت : 7000 تومان