فرمت فایل:power point(قابل ویرایش) تعداد اسلاید:31 مقدمه:در اوايل دهه 1970 تحقيقات و پژوهشهاي حسابداري براي ايجاد تغيير تفكر و نگرش حسابداري توسط صاحب نظران حسابداري تاييد گرديد. اين تاييد بر اين نظريه است كه رويدادهاي حسابداري از الگوي موفقيت آميز پیروی ميكند.•منظور از تغيير موفقيت آميز :•طبق نظريه کوهن :  در هر علمي در يك مقطع زمان ، پارادايم خاصي مسلط است. اما اختلاف نظرها و مرحله بحران متعاقب آن ممكن است به تغییري ناگهاني منتج و پارادايم مسلط قبلي با پارادايم مسلط ديگري جايگزين شود. قيمت : 5000 تومان