ساخارین، آسپارتام و آسه سولفام پتاسیم سه نوع از قندهای مصنوعی هستند که تاریخچه ی آنها را دراین نوشتار می خوانیم.....در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 2000 تومان