برنامه کوک یار تارسه تار(تیونر)+تنظیم پرده

برنامه کوک یار تارسه تار(تیونر)+تنظیم پرده

**رتبه سوم پژوهش های کاربردی در شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی***
 
***رتبه ی دوم در بخش اپلیکیشن در اولین جشنواره هنرهای دیجیتال تبریز***
***رتبه ی اول در بخش آزاد مسابقات App Talent 2015 ***

*** برنده جایزه بهترین نرم افزار کاربردی در مسابقات موبی کد ۲۰۱۴ ****** برنده جایزه بهترین اپلیکیشن موبایل در اولین دوره مسابقات نبرد اپلیکشن ها ****** طرح برتر اولین دوره جایزه چالش نوآورانه *** توجه : عملکرد کوک یار توسط استاد کیوان ساکت تست شده و مورد تایید قرار…