محصولی عالی برای حل روبیک سه در سه باتلاش تضمین زیر 30 ثانیه برای روبیکر ها است. قيمت : 6000 تومان