شما عزیزان و مادران با سلیقه می توانید با استفاده از این الگو ها برای دلبندانتان عروسک های نمدی زیبایی درست کنید هم میتوانید با استفاده از عروسکها برای خود کسب وکاری را شروع کنید برای خرید به خرید محصول مراجعه کنید با تشکر مدیریت فروشگاه. قيمت : 3000 تومان