آموزش جمع و تفریق اعداد ریاضی (3)

آموزش جمع و تفریق اعداد ریاضی (۳)

حاصل جمع و تفریق های پی در پی زیر را پیدا کنید.
هدف : آموزش تقسیم اعداد ریاضی
فرمت کتاب : pdf * تعداد صفحات: ۱۰ صفحه * اندازه صفحات: A4
جهت دریافت سایر کتاب های آموزش ریاضی برای کودکان اینجا کلیک کنید.
نمایی از صفحات کتاب: