با این فایل یاد میگیرید که با کمترین زمان بیشترین فالوور فیک و واقعی(بیشتر واقعی) به دست بیارید قيمت : 6000 تومان