دستبند های بقا بویسله ی طناب پاراکورد بافته میشود که در لوازم کوهنوردی و طبیعت گردی میتوانید این طناب را تهیه کنید به این دلیل دسبند بقا نام گرفته که بعد از بافت می توانید انرا باز کرده واز طناب ان در مواقع ضروری استفاده کنید و هم به عنوان یک دستبند شیک و اسپورت میتو انید از ان استفاده کنید و مقدار تحمل وزن طتاب های پاراکورد 250 کیلوگرم است در این مدل بافت شما  میتوانید پس از بافت بدون هیچ دشواری ان را به اسانی باز کنید واز طناب ان استفاده کنید. قيمت : 8000 تومان