این ازمون شامل گرامر درس یک زبان پیش دانشگاهی بوده و برای دانش آموزان کنکوری مناسب می باشد قيمت : 2000 تومان