مزایای آزادکاری نظیر ساعات کار انعطاف‌پذیر و آزادی عمل در انتخاب پروژه‌ها، نباید مانع از این شود که چالش‌های این راه را دست‌ کم بگیریم.در نگاه اول، رها شدن از یک محیط کار شرکتی و قوانین اداری و همچنین در دست داشتن کنترل پیشرفت شخصی به‌عنوان یک آزادکار، فضایی رؤیایی به نظر می‌رسد. طبق آمار سال ۲۰۱۷، ۵۳.۷ میلیون نفر یعنی حدود ۳۶ درصد از نیروی کار آمریکا را آزادکاران تشکیل می‌دادند. اما نکته‌ای که اغلب کارمندان نمی‌دانند یا حداقل آن را دست‌ کم می‌گیرند، این است که آزادکاری نیز با چالش‌های خاص و بعضاً سختی همراه است.............در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید. با تشکر از شما دوست عزیز. قيمت : 4000 تومان